Onze missie

20190318_300BOMEN_DSC_0861.jpg
 

Onze missie

Luchtzuivering in de stad

Het project 300 bomen is gestart als een initiatief in het kader van het Gentse burgerbudget. Een groot aantal Gentenaars gaf ons het vertrouwen om aan de slag te gaan met onze ideeën rond mos-toepassingen. Intussen zijn we uitgegroeid tot een vzw met ambitieuze toekomstplannen waarin we volop inzetten op mos om luchtvervuiling in stedelijke context aan te pakken op een laagdrempelige manier.

Mos wordt vaak als een vijand gezien op gebouwen of in gazons en vernietigd. Die afvalstroom kunnen wij omzetten naar mostoepassingen die zuivere lucht produceren en een natuurlijke airco vormen voor de stad. Concreet recupereren wij lokaal mos om mosmatten te maken. Met die mosmatten bouwen we moswanden en mosdaken voor iedereen. Dit als slim en goedkoop alternatief voor plaatsen waar grondgebonden groen of klassieke groendaken geen optie zijn. Denk aan binnengebieden, moeilijk bereikbare daken, daken die niet voldoende draagkracht hebben voor een klassiek groendak, streetcanyons en blinde muren. Meer mos in de stad betekent meer groen en biodiversiteit, vertraagde regenwaterafvoer, afkoeling van de stad bij hitte, een hogere opbrengst van zonnepanelen, akoestische isolatie én luchtzuivering.

Laagdrempelig, sociaal en betaalbaar

Dit project opent ongebreidelde mogelijkheden om een stad van voldoende betaalbaar groen te voorzien. Mos zal nooit bomen vervangen, maar gedijt wel op plekken waar geen bomen groeien of waar er weinig aarde is om te wortelen. Installatie van mosdaken of moswanden vereist geen infrastructuurwerken of grote investeringen.

Eén van de doelstellingen van dit project is de ontwikkeling van een low-cost mosmat. Wij willen tonen dat milieubewustzijn niet enkel iets is voor meer gegoede burgers, maar voor iedereen. Zelfs voor de fabricatie en plaatsing van de mosmatten werkt 300 bomen zoveel als mogelijk samen met sociale economie. Op dit moment werken we concreet samen met vzw Labeur en Pro Natura. Zo trachten we ook in onze productie aandacht te hebben voor kansarme mensen.

Lokaal oogsten en upcyclen

Mossen zijn zeer lokaal verankerd en groeien best in hun eigen omgeving. We werken dus uitsluitend met lokaal mos geverticuteerd uit tuinen of mos van daken, verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. De meeste mossen groeien traag en daarom is het des te jammer dat die plantjes op de composthoop of in de vuilbak eindigen. Door het mos te recupereren en in te zaaien op mosmatten, wordt het onmiddellijk ter plaatse ingezet in de strijd tegen luchtvervuiling. Voor de inzameling werken we nauw samen met IVAGO en gespecialiseerde maatwerkbedrijven voor de recuperatie van mos. Het lokaal recycleren van mos willen we ook buiten Gent doen. Daarom willen we nieuwe productie-eenheden oprichten die in eigen streek of provincie aan de slag kunnen gaan met lokaal mos.

Levend mos

Er zijn veel moswanden en mosmuren op de markt te vinden. De meeste bestaan echter uit dood, gefixeerd of plastic mos. Wij werken uitsluitend met levend mos, omdat alleen levend mos de lucht zuivert.  

 

Onze partners

 
 
20190318_300BOMEN_DSC_0792.jpg
 

Onze partners

300 bomen werkt graag samen! Hieronder een greep uit onze partners: 

 • Stad Gent, dienst beleidsparticipatie en dienst milieu en klimaat, die het project 300 bomen ondersteunen. 

 • Universiteit Antwerpen, voor analyses op mosplantjes om hun luchtzuiverende capaciteit te bepalen.  

 • Universiteit Gent, afdeling Gebouwen, bij wie we binnenkort onze mos-toepassingen mogen installeren.  

 • Universiteit Antwerpen-Universiteit Gent, bio-ingenieurswetenschappen, waar in de periode 2018-2019 twee thesissen zullen worden opgesteld rond stadsmos-determinatie en mosgroei.

 • CENTEXBEL - onderzoekscentrum voor textiel voor de productie van de matten.

 • Mosman Roeselare, een klassieke mosverwijderaar waar we de eerste stappen mee gezet hebben om mos van daken te recupereren, met nadruk op het niet gebruiken van mos van asbestdaken. Mosman heeft hiervoor zijn werkwijze aangepast en werkt niet langer met chemicaliën maar met mechanische verwijdering en profiteert van de groenere uitstraling van zijn firma.

 • ProNatura, een sociale werkplaats die aan groen innovatie doet, voor de controle van de groei van de mosmatten en het inschakelen van personeel voor de inzameling van mos.

 • Labeur: sociale werkplaats die ons helpt bij de installatie van de mosmatten en wiens dak binnenkort ook vol mosmatten ligt.

 • IVAGO, voor de organisatie van inzamel momenten voor mos.

 • Mosfabriek Antwerpen

 • Re-vive, een duurzame projectontwikkelaar, die het project mee ondersteunt en zichtbaarheid geeft.

 

In de pers

 
 
20190318_300BOMEN_DSC_0781.jpg